Přání pro duši

Péče o duši je základ spokojeného života

Nasloucháme-li přáním své duše, posouváme se v životě harmonicky v souladu s naším nejvyšším posláním.

Platí to však i naopak.

Pokud přání svéduše přehlížíme, jen stěží můžeme očekávat, že budeme prožívat život svých snů.

 

X Přehlížení přání duše se běžně projevuje například

  • Pocity nedostatečnosti, pochybnostmi o smyslu naší existence a našeho poslání, vnitřním chaosem, nerozhodností, neschopností rozlišit naše přání od přání jiných,
  • Potížemi ve zdraví – typické jsou časté bolesti hlavy či migrény, problémy se zažíváním, astma, všechna chronická onemocnění, častá nemocnost a další.
  • Materiálním nedostatkem, potížemi v pracovní oblasti, ve vztazích a dalšími.

Duše se nás snaží mnoha způsoby upozornit na to, že potřebuje naši pozornost, naši péči. Vždy totiž usiluje o harmonii, cestu souladu a celistvosti se vším, co nás utváří.

 

Tvá duše v každém okamžiku ví, KDO jsi a která z cest je pro Tebe správná.

S její pomocí umíš vyřešit i ta nejhlubší traumata z minulosti, jednou provždy. Věř, že žádné trauma Tě nemá dělit od života snů, neboť každé trauma je příležitostí k růstu. A růst duše miluje! Expanze, růst, nekonečnost … To je její přirozenost a vždy je připravena Tě touto malebnou krajinou provést …

 

Splň své duši přání, štědře se Ti odmění. 💗

 

Jak to probíhá?

Společně se zaměříme na jedno přání, které Tvá duše nyní má a které si chce splnit.

O jaké přání půjde je zcela individuální, neboť pramení z jedinečnosti Tvé duše.

Je možné, že se budeme věnovat zpracování nevědomého (či vědomého) traumatu z minulosti,
určení potřebných kroků pro potřebnou změnu ve Tvém životě
či nezbytnému pochopení důležitých souvislostí, které Ti brání v cestě za Tvými sny.

Ať je to cokoliv, Tvá duše v tom má jasno.

Pomohu Ti její přání ozřejmit. Mám přirozený cit pro to napojit se na přání Tvé duše, a tak budu vaším citlivým prostředníkem, aby sis přání duše mohl/a řádně procítit a splnit jí ho.

Vykoupu Tě v lásce, a tak se můžeš těšit na setkání s duší v intimním prostředí,
ve kterém se budeš cítit v naprostém bezpečí.

Po sezení pocítíš okamžitou úlevu, příval nové energie a Tvá duše rozkvete 🌺

A s rozkvetlou duší kveteš i Ty!

 

 

Cena investice je 3 000 Kč (110 EUR)

Hodnota, kterou vedenou spoluprací se svojí duší okamžitě získáš, je však penězi nevyčíslitelná.

Konzultace probíhá prostřednictvím videohovoru a trvá 1,5-2h.

 

  Jak domluvit termín?

Kontaktuj mě na formuláři níže nebo na daria@dvatrigrepy.cz

Srdečně se na Tebe těším! ❤

 

 

🇬🇧 🇷🇺 Don’t speak Czech? We can work together in English, или на русском языке!